Right Accoutns

Right Accounts provide professional taxation and accounting services at fixed prices in the UK.

Open:

Phone: 0113 323 5783

Dažnai užduodami klausimai

Dirbantys statybų sektoriuje pagal CIS schemą

Kas yra CIS?

Statybų sektoriuje (CIS) dirbantiems asmenims yra taikoma speciali pajamų mokesčio skaičiavimo sistema. Dirbantys pagal šią schemą, kasmet privalo pildyti ir pateikti metinę pajamų deklaraciją.

Rangovai atskaito mokesčius iš subrangovo ir perduoda Mokesčių Inspekcijai (HMRC).

Atskaitymas laikomas pajamų ir socialinio draudimo (NI) mokesčių avansu.

Rangovai privalo užsiregistruoti CIS schemoje. Subrangovai užsiregistruoti neprivalo, bet tuomet atskaitymai bus aukštesniu tarifu (30% ), nei tai registruotam subrangovui (20%).

Jei aš dirbu statybose samdomu darbininku (employee), ar aš priklausau CIS programai?

Ne. CIS programa yra taikoma tik asmenims, užsiimantiems privačia veikla ( self- employed), dirbantiems statybų sektoriuje. Samdomais darbininkais (employee) dirbantieji moka mokesčius pagal PAYE sistemą bei Socialinio draudimo įmokas (NIC).

Kada yra taikomas 0% (gross), 20% ar 30% mokesčių tarifas subrangovui (subcontractor)?

0% (gross) mokesčių tarifas yra taikomas tokiems statybų sektoriuje dirbantiems asmenims, kurių:

 • Vykdoma veikla yra statybų sektoriuje Jungtinėje Karalystėje ir naudojant banko sąskaitą;
 • Paskutiniųjų 12 mėnesių apyvarta, prieš atskaičiuojant PVM (VAT) ir išlaidas medžiagoms yra ne mažesnė nei :
  • £30,000 jei esate privačia veikla užsiimantis asmuo (self employed);
  • £30,000 kiekvienam partneriui arba mažiausiai £200,000 visai partnerystei
  • £30,000 kiekvienam kompanijos direktoriui arba mažiausiai £200,000 visai kompanijai
 • Subrangovas (subcontractor) praeityje mokėjo mokesčius laiku.

20% mokesčių tarifas yra taikomas tuomet, kai veikla yra registruota Mokesčių Inspekcijoje (HMRC).
30% net mokesčių tarifas yra taikomas Mokesčių Inspekcijoje (HMRC) neregistruotai veiklai.

Kiek laiko užtrunka susigrąžinti mokesčius?

Mokesčių grąžinimas paprastai užtrunka 1-4 savaites. Labai svarbu pateikti tikslią informaciją, nes grąžinimas gali užtrukti žymiai ilgiau, jei bus nesutapimai su informacija, kurią apie jus turi Mokesčių Inspekcija.

Už kokį laikotarpį atgaline data aš galiu susigrąžinti mokesčius?

Susigrąžinti permokėtus mokesčius įmanoma už paskutinius 4 metus. Asmenys, išvykę iš Jungtinės Karalystės, taip pat turi galimybę susigrąžinti permokėtus mokesčius, jei paskutinių šešerių metų laikotarpyje dirbo šioje šalyje.

Kokiu būdu galiu susigrąžinti permokėtus mokesčius?

1. Greičiausias būdas susigrąžinti permokėtus mokesčius - užpildžius anketą mūsų svetainėje.

2. Susisiekite su mumis ir mes išsiųsime Jums informacinį paketą, kurį užpildę grąžinsite mums paštu arba elektroniniu paštu su skanuotomis dokumentų kopijomis.

Mokesčių grąžinimas, dirbantiems samdomais darbuotojais (employee)

Kas yra PAYE?

PAYE yra mokesčių surinkimo sistema, pagal kurią nuo dirbančiųjų samdomais darbininkais asmenų atlyginimo yra atskaičiuojami mokesčiai į valstybės iždą. PAYE sistema veikia nuo 1940 metų. Didžioji dalis samdomų darbuotojų Jungtinėje Karalystėje neturi pildyti kasmetinės pajamų deklaracijos. Pildyti mokečių deklaraciją gali reikėti asmeniui dirbančiam pagal PAYE sistemą ir gaunančiam papildomų pajamų iš kitų šaltinių.

Kada prasideda finansiniai metai Jungtinėje Karalystėje?

Finansiniai metai kasmet Jungtinėje Karalystėje prasideda balandžio 6 dieną.

Kas yra Mokesčių kodas (Tax Code)?

Kiekvienais metais Mokesčių Inspekcija (HMRC) tiek darbuotojui, tiek jo darbdaviui išsiunčia pranešimą apie taikomą mokesčių kodą. Šis kodas nurodo darbdaviui, kokią mokesčių sumą atskaičiuoti nuo darbuotojo atlyginimo.

Mokesčių kodas yra skaičiuojamas vadovaujantis tų metų Pajamų neapmokestinamo minimumo suma. Pajamos, viršijančios metinę Pajamų neapmokestinamo minimumo ribą, yra apmokestinamos. Atskaičiuotą mokesčių sumą, kurią darbuotojas gali matyti ant savo algalapio, darbdavys yra įpareigotas pervesti į Mokesčių Inspekcijos sąskaitą.

Ar galiu susigrąžinti permokėtus mokesčius, jei neturiu socialinio draudimo numerio (NINo)?

Neturint JK socialinio draudimo numerio (NINO) susigrąžinti mokesčius galimybės nėra. Kreipkitės į mus dėl registracijos NI numeriui gauti.

Kas yra Nenumatytas mokesčių kodas (BR / Emergency tax code)?

Nenumatytas mokesčių kodas dažniausiai yra taikomas tuomet, kai:

 • asmuo vienu metu dirba keliose darbovietėse;
 • asmuo nepateikė darbdaviui P45 formos;
 • darbdavys neturi informacijos, kokį mokesčių kodą taikyti konkrečiam darbuotojui.

Kokiais atvejais man priklauso mokesčių grąžinimas?

Paprastai darbuotojui dirbant kompanijoje ištisus metus mokesčiai atskaičiuojami teisingai ir mokesčių grąžinimas nepriklauso. Tačiau mokesčių grąžinimas gali priklausyti tuomet, kai:

 • Darbuotojas keitė darbovietę tų pačių finansinių metų eigoje;
 • Darbuotojas dirbo nepilnus metus;
 • Darbuotojui buvo taikomas neteisingas mokesčių kodas;
 • Darbuotojui buvo taikomas nenumatytas mokesčių kodas.

Prašome pasinaudoti Grąžinamų mokesčių skaičiuokle.

Kokius dokumentus turiu turėti ir pateikti, norėdamas susigrąžinti permokėtus mokesčius?

Norint susigrąžinti permokėtus mokesčius reikia turėti ir pateikti šiuos dokumentus:

 • Formą P60, kurią pasibaigus kiekvieniems finansiniams metams išduoda darbdavys; arba
 • Formą P45, kurią išduoda darbdavys, jei darbuotojas palieka darbą finansinių metų eigoje. Jei darbuotojas dirbo keliose darbo vietose ir iš jų išėjo, turi pateikti P45 formas iš kiekvienos darbovietės;
 • Neišsaugojus aukščiau paminėtų dokumentų yra galimybė susigrąžinti mokesčius pateikus paskutinį algalapį, gautą iš darbdavio.

Mokesčių grąžinimo anketą rasite čia.

Už kokį laikotarpį atgaline data aš galiu susigrąžinti mokesčius?

Susigrąžinti permokėtus mokesčius įmanoma už paskutinius 4 metus. Asmenys, išvykę iš Jungtinės Karalystės, taip pat turi galimybę susigrąžinti permokėtus mokesčius, jei paskutinių šešerių metų laikotarpyje dirbo šioje šalyje.

Kokiu būdu galiu susigrąžinti permokėtus mokesčius?

1. Greičiausias būdas susigrąžinti permokėtus mokesčius - užpildžius anketą mūsų svetainėje.

2. Susisiekite su mumis ir mes išsiųsime Jums informacinį paketą, kurį užpildę grąžinsite mums paštu arba elektroniniu paštu su skanuotomis dokumentų kopijomis.

Mokesčių deklaravimas

Kas yra Mokesčių Deklaracija (Self Assessment) ?

Self Assessment yra mokesčių surinkimo sistema, įpareigojanti ir leidžianti asmeniui, t.y. mokesčių mokėtojui, pačiam įvertinti ir deklaruoti savo metines pajamas bei susimokėti priklausančius mokesčius. Asmenys besiverčiantys privačia veikla (self employed), yra savo veiklą užregistravę Mokesčių Inspekcijoje, turi suteiktą unikalų mokesčių numerį (UTR) bei privalo pildyti ir pateikti kasmetinę savo pajamų deklaraciją (nurodyti pajamas, verslo išlaidas ir pelną pardavus tam tikrą turtą).

Kas yra UTR?

UTR- unikalus mokesčių kodas, išduodamas kiekvienam asmeniui užsiimančiam privačia veikla, t.y. individualiam verslininkui. UTR numeris yra sudarytas iš dešimties skaičių ir išduodamas Mokesčių inspekcijos. Šį numerį galite rasti HMRC atsiųstuose laiškuose.

Kaip gauti UTR ir kiek laiko užtrunka jį gauti?

UTR išduoda Mokesčių Inspekcija (HMRC) vidutiniškai 4-8 savaičių bėgyje nuo registracijos.

Kas privalo pildyti Metinę pajamų deklaraciją (Tax return)?

Metinę pajamų deklaraciją privalo pildyti:

 • Asmenys, užsiimantys privačia veikla ( Self-employed );
 • Kompanijų direktoriai;
 • Asmenys gaunantys pajamas iš nekilnojamo turto nuomos, ar pardavimo;
 • Asmenys, gaunantys palūkanas už santaupas banke;
 • Asmenys gaunatis pajamų iš kitų verslo sandorių.

Šiame sąraše pateikiami dažniausi atvejai, kuomet privalu deklaruoti pajamas, tačiau yra ir kitų atvejų, kada reikėtu pildyti pajamų deklaracija. Jei nesate tikras ar jums reikia pildyti pajamų deklaracija, prašome susisiekti su mumis konsultacijai.

Ar galiu pats užpildyti ir priduoti Mokesčių Deklaraciją?

Taip. Jūs galite užsiregistruoti Mokesčių Inspekcijos (HMRC) svetainėje internetinei deklaracijai pildyti arba siųsti popietinį deklaracijos variantą. https://www.gov.uk/log-in-file-self-assessment-tax-return

Informacija ir pagalba Mokečių Deklaracijos pildymui ir apskaičiavimui pateikta čia: https://www.gov.uk/government/collections/self-assessment-helpsheets-main-self-assessment-tax-return

Kokie yra metinės pajamų deklaracijos (Tax return) pateikimo terminai?

Metinę pajamų deklaraciją už praėjusius finansinius metus privalu pateikti iki kitų metų sausio 31d internetu. Popierinę deklaracijos formą privaloma pateikti iki kitų metų spalio 31d.

Kokie yra mokesčių mokėjimo terminai?

Mokesčius už praėjusius finansinius metus privalu sumokėti iki kitų metų sausio 31d.

Kai kuriais atvejais 50% mokesčių reikia mokėti avansiniu mokėjimu už einamuosius metus iki liepos 31d.

Kas atsitiks, jei aš pavėluosiu pateikti metinę pajamų deklaraciją? Ar yra taikomos baudos?

Nuo 2012 metų sausio 31d. Mokesčių Inspekcija sugriežtino baudas už pavėluotą mokesčių deklaracijos pateikimą bei panaikino galimybę jas anuliuoti. Taigi, jei asmuo pavėluoja pateikti mokesčių deklaraciją:

 • Nors vieną dieną- bauda £100;
 • Daugiau nei tris mėnesius - £10 bauda už kiekvieną dieną kartu su prieš tai minėta bauda;
 • Daugiau nei pusę metų - £300 bauda arba 5% reikiamos sumokėti mokesčių sumos, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra didesnė, kartu su aukščiau minėtomis baudomis;

Šios baudos yra taikomos už pavėluotą deklaracijos pateikimą net tuo atveju, jei asmens pajamos praėjusiais metais buvo nedidelės ir jis neturi mokėti pajamų mokesčių; ir net tada, jei asmuo jau sumokėjo daugiau mokesčių, nei turėjo ir jam priklauso mokesčių grąžinimas.

Kas atsitiks, jei aš pavėluosiu sumokėti mokesčius valstybei? Ar yra taikomos baudos?

Jei asmuo vėluoja sumokėti priklausančius mokesčius, Mokesčių Inspekcija (HMRC) skaičiuoja palūkanas nuo reikiamos sumokėti pajamų mokesčių sumos.

Ar turiu saugoti pajamų deklaracijos dokumentus ?

Mokesčių Inspekcija (HMRC) pataria saugoti 6-rių paskutinių metų jau pateiktų pajamų deklaracijų duomenis, bei dokumentus, kuriais remiantis tos deklaracijos buvo paruoštos. Taigi asmuo, besiverčiantis individualia veikla (self-employed) turi saugoti visus su jo veikla ar verslu susijusius dokumentus: pirkimo kvitus, pardavimo sąskaitas, banko išrašus ir pan. Jei asmuo gauna metinius dividendus, turi saugoti dividendų dokumentus.

Mokesčių inspekcija gali patikrinti jūsų dokumentus, kad perskaičiuotų ar sumokate teisingą mokesčių sumą. Taip turi teisę taikyti baudas už nesaugomus ir mokesčių patikrinimo metu nepateikiamus dokumentus.

Kokį laikotarpį gali apimti Mokesčių Inspekcijos patikrinimas?

Mokesčių Inspekcija turi teisę pradėti mokesčių patikrinimą per 12 mėnesių nuo metinės mokesčių deklaracijos pateikimo datos. Jei Mokesčių Inspekcijai kyla neaiškumų, ji turi teisę pratęsti patikrinimą iki 4 praėjusių metų. Jei paaiškėja, jog asmens, ar kompanijos metinės mokesčių deklaracijos buvo pateikiamos neatsakingai, finansinė apskaita buvo vedama netvarkingai, patikrinimas gali išsiplėsti iki 6-erių, o kilus įtarimams, jog asmuo gali būti susijęs su sukčiavimu, patikrinimas gali buti pratęstas iki 20 metų.

Paslaugos įmonėms

Kiek laiko užtrunka įkurti LTD?

Įmonė įsteigiama per vieną darbo dieną. Asmenys, norintys pradėti verslą Ltd statusu, turi pateikti įmonės pavadinimą, būsimo/ų direktoriaus/ių asmeninius duomenis bei nurodyti akcininkus ir įmonės įstatinį kapitalą.

Aš gyvenu Lietuvoje, bet norėčiau pradėti verslą Jungtinėje Karalystėje. Ar būtinai turiu atvažiuoti į JK, kad pradėti verslą, įregistruoti įmonę ir ar bus įmanoma verslą valdyti iš Lietuvos?

Right Accounts tarpininkauja įkuriant naujas įmones, net jei jų akcininkai gyvena ne Jungtinėje Karalystėje, konsultuoja bei atlieka visas įmanomas paslaugas susijusias su kompanijos finansine apskaita. Pasitelkiant šiuolaikines informacines technologijas komunikacija su klientais yra įmanoma pasauliniu mastu, todėl klientai nebūtinai turi atvykti į Jungtinę Karalystę, o patikėję savo verslo finansinę apskaitą Right Accounts, gali ramiai atsiduoti savo verslo plėtojimui.

Kas yra VAT?

VAT yra pridėtinės vertės mokestis (PVM). Šį mokestį privalo mokėti VAT registruoto verslo atstovai, kurie parduoda ar suteikia paslaugas kitam verslui ar tiesiog klientui. Jei kompanijos metinė apyvarta viršija £81 000 per 12 mėnesių, arba viršys £81 000 per 30 dienų, būtina registruotis dėl VAT. Pavėlavus užsiregistruoti laiku yra taikomos baudos.

VAT registruoto verslo atstovai turi galimybę susigrąžinti VAT mokestį, susijusį su verslo išlaidom, tokiu būdu jūs sutaupote šiek tiek pinigų.

VAT reguliuojantys įstatymai yra ypač sudėtingi ir nuolat besikeičiantys, nesilaikantys jų - baudžiami nemažomis baudomis. Right Accounts savo klientams teikia konsultacijas VAT klausimais, paruošia VAT ataskaitas bei, laikydamiesi nustatytų terminų, pateikia jas atitinkamoms mokesčių institucijoms.

Ar būtina mokėti VAT turint Ltd kompaniją?

Smulkaus verslo vienetai, neprivalo registruotis ir mokėti VAT mokesčio, tačiau neturi teisės ir galimybės susigrąžinti sumokėto VAT, patyrus verslo išlaidas.

Kaip įdarbinti darbuotojus į Ltd kompaniją ir kaip tvarkyti jų atlyginimų mokėjimus?

Įkūrus Ltd kompaniją, galima samdyti darbuotojus. Nuo to, kokio dydžio atlyginimai yra mokami, priklauso darbdavio socialinio draudimo įmokos bei PAYE (samdomo darbuotojo pajamų) mokesčio dydis. Right Accounts konsultuoja savo klientus Payroll (atlyginimų mokėjimo) klausimais, paruošia algalapius, suskaičiuoja samdomų darbuotojų pajamų mokesčius ir Socialinio draudimo įmokas, paruošia metines ataskaitas bei pateikia jas Mokesčių Inspekcijai.

Kokias ataskaitas, deklaracijas valstybei turi pateikti Ltd kompanija?

 • Ltd kompanijos Mokesčių Inspekcijai privalo pateikti metinę pelno mokesčio (CT) deklaraciją bei sumokėti pelno mokestį.
 • Jei Ltd kompanija yra registruota dėl VAT, kas tris mėnesius privalo pateikinėti VAT ataskaitą bei sumokėti VAT mokestį.
 • Jei Ltd kompanija samdo darbuotojus, kas mėnesį turi sumokėti išskaičiuotą darbuotojų pajamų mokestį bei socialinio draudimo įmoką, o JK finansinių metų gale pateikti metines darbuotojų pajamų (PAYE) ataskaitas.
 • Jei Ltd kompanija užsiima statybų verslu ir yra registruota CIS, kas metai privalo pateikti CIS mokėjimų ataskaitą ir kas mėnesį mokėjimų subrangovams ataskaitas.
 • Metines ataskaitas Kompanijų Registrui (Companies House).

Kas yra Corporation Tax?

Corporation Tax (CT) yra pelno mokestis. Šiuo metu pelno mokestis Jungtinėje Karalystėje yra 20%.

Kaip tvarkyti Ltd kompanijos buhalteriją?

Norint teisingai tvarkyti Ltd kompanijų finansinę apskaitą būtinos buhalterinės žinios ir patirtis. Right Accounts savo klientams teikia vertingus patarimus bei konsultacijas, apskaitos bei buhalterines paslaugas, suteikdamas galimybę klientui atsiduoti tik verslo vystymui.

Ar aš galiu pats vesti savo kompanijos apskaitą ir darbo užmokesčio apskaitą?

Taip. Right Accounts parenka tinkamą apskaitos programą, padeda įdiegti ir apmoko naudotis programomis. Mūsų konsultavimo ir apmokymų įkainiai yra £10 už valandą. Šiuo metu siūlome apmokymus VT Transaction, Sage, Moneysoft, HMRC Basic PAYE Tools programomis.

Koks yra jūsų įkainis už įmonės įsteigimą ir buhalterijos tvarkymą?

Right Accounts paslaugų įkainiai priklauso nuo kiekvienos individualios įmonės veiklos pobūdžio bei verslo srities sudėtingumo, plėtros, apimties ir pan.

Aptarus bei įvertinus kiekvienos įmonės konkrečius poreikius ir pageidavimus, yra pasirašoma metinė buhalterinių paslaugų tiekimo sutartis. Suma už paslaugas paprastai yra padalinama į lygias mėnesines įmokas ir mokama tiesioginio debeto būdu.

Working Tax Credit

Kokie reikalavimai, norint gauti Working Tax Credit pašalpą?

Working Tax Credit pašalpa yra skiriama vyresniems nei 25 metų asmenims, dirbantiems vidutiniškai 30 val. per savaitę ir uždirbantiems ne daugiau nei £13 100 per metus. Jei asmuo dar nėra 25 metų amžiaus, bet augina vaiką, taip pat gali pretenduoti į šią pašalpą.

Ar man priklauso pašalpos už vaikus, jei jie gyvena ne JK?

Asmuo, dirbantis Jungtinėje Karalystėje ir esantis finansiškai atsakingas už vaikus, gyvenančius bet kurioje Europos Sąjungos šalyje, turi galimybę gauti pašalpas už vaikus.

Mes turime nepilnametį vaiką. Kiek valandų per savaitę turime dirbti, norėdami gauti Working Tax Credit pašalpą?

Pora, auginanti nepilnametį vaiką, per savaitę turi dirbti 24val. Svarbu paminėti, jog vienas iš partnerių turi dirbti ne mažiau nei 16val. per savaitę.

Child Tax Credit

Kas yra Child Tax Credit?

Child Tax Credit- pašalpa, mokama dirbantiems asmenims, gaunantiems mažas pajamas ir auginantiems vaikus.

Kokio dydžio Child Tax Credit pašalpą aš galiu gauti?

Pašalpos dydis priklauso nuo vaikų skaičiaus bei šeimos pajamų. Kuo jos didesnės, tuo pašalpa mažesnė, ir atvirkščiai.

Ar galiu gauti paramą iš valstybės dėl darželio?

Jei abu tėvai dirba ir vaikas lanko darželį, arba jei vaiką prižiūri Vaikų priežiūros ir ugdymo institucijoje (Ofsted) registruota auklė, yra galimybė gauti valstybės paramą.

Child Benefit

Kas yra Child Benefit?

Child Benefit - pašalpa, mokama už vaiką iki 16 metų. Jei sulaukęs 16 metų vaikas toliau mokosi, pašalpos mokėjimas pratęsiamas iki kol baigs vidurinį išsilavinimą arba sulauks 20 metų.

Aš ruošiuosi išvykti iš UK. Ar Child Benefit pašalpą vis tiek gausiu iki vaikui sueis 16 metų?

Ne. Asmenys, išvykstantys iš šalies, privalo informuoti atitinkamas institucijas ir pašalpų mokėjimas yra nutraukiamas. Child Benefit pašalpa priklauso tik JK gyvenantiems asmenims.

Housing Benefit

Kas yra Housing Benefit?

Housing Benefit - pašalpa skirta asmenims, besinuomojantiems būstą, mokantiems nuomos mokestį, turintiems mažas pajamas ir gaunantiems kitas pašalpas.

Kokią nuomos dalį dengia Housing Benefit?

Housing Benefit pašalpos suma priklauso nuo šeimos sudėties, pajamų, turimų santaupų, gaunamų pašalpų ir nuomos kainos.

Council House

Kas yra Council House?

Council House yra savivaldybės suteikiamas ir išlaikomas būstas. Dažniausiai jis yra suteikiamas socialiai remtiniems asmenims.

Kokių dokumentų reikia norint pateikti paraišką dėl Council House?

Kiekviena savivaldybė pateikia skirtingą reikalingų dokumentų sąrašą.

Employment and Support Allowance

Kas yra Employement and Support Allowance (ESA)?

Employment and Support Allowance – pašalpa, skirta dėl ligos negalintiems dirbti asmenims.

Kiek laiko turiu būti dirbęs Jungtinėje Karalystėje, kad man priklausytų ESA?

Norintis gauti Employment and Support Allowance asmuo, Jungtinėje Kralystėje iki ligos turi būti dirbęs mažiausiai 12 mėnesių. Labai svarbu, kad asmuo būtų sumokėjęs Socialinio draudimo įmokas (Class 2 NI).

Kokio dydžio yra ESA pašalpa?

Pirmas 13 savaičių pašalpos dydis yra £72.4 per savaitę. Vėliau pašalpos įmokos didėja.

Kiek laiko mokama ESA?

Pašalpa mokama tol, kol gydytojas išduoda nedarbingumo lapelį arba kol nepriklausoma gydytojų komisija patvirtina, kad jūs esate nedarbingas.

Disability Living Allowance

Kas yra Disability Living Allowance (DLA)?

Disability Living Allowance - pašalpa skirta neįgaliems asmenims negalintiems arba sunkiai galintiems judėti, turintiems sutrikusį regėjimą, psichinę negalią ir pan.

Ar būtinai turiu būti dirbęs, kad gaučiau DLA?

Ne. Norint gauti DLA darbo stažas nėra būtinas, svarbu turėti Socialinio draudimo numerį (NIN).

Jei neturiu Socialinio draudimo numerio (NIN), ar galiu gauti DLA?

Ne. Norint gauti pašalpas Jungtinėje Karalystėje, Socialinio draudimo numeris (NIN) yra būtinas.

Valstybinė pensija

Kokio amžiaus žmonės Anglijoje išeina į pensiją?

Vyrų senatvės pensijos amžius Jungtinėje Karalystėje yra 65 metai.

Vadovaujantis Europos Sąjungos įstatymais, moterų senatvės pensijos amžius kasmet yra ilginamas iki kol pasieks 65 metus (ankščiau buvo 60 metų).

Kokio dydžio yra minimali valstybinė pensija Anglijoje?

Šiuo metu minimali valstybinė pensija yra £113.1 per savaitę.

Pensijos Kreditai

Kas yra Pensijos kreditas (Pension Credit)?

Tai pašalpa, garantuojanti valstybės nustatytą minimalų pragyvenimo lygį pensinio amžiaus sulaukusiems asmenims. Šios pašalpos sumą reguliuoja pajamų dydis.

Kokio dydžio gali būti Pensijos kreditas?

Maksimalus pašalpos dydis vienam asmeniui yra £148.35, porai £226.5 per savaitę.

Jei neturiu Socialinio draudimo numerio (NIN), ar galiu gauti DLA?

Ne. Norint gauti pašalpas Jungtinėje Karalystėje, Socialinio draudimo numeris (NIN) yra būtinas.

Aš esu dirbantis pensininkas, ar man priklauso Pensijos Kreditas?

Pensijos Kreditas priklauso pensinio amžiaus dirbantiems asmenims, kurių savaitinės pajamos (atlyginimas + pensija), nesiekia £148.35 vienam asmeniui ar £226.5 porai. Pensijos Kreditas padengia skirtumą tarp savaitinių pajamų ir nustatyto minimalaus pragyvenimo lygio.

Motinystės pašalpa

Kokio dydžio Motinystės pašalpą aš galiu gauti?

Nuo 2014 metų Balandžio 6 dienos Motinystės pašalpa yra £138.18 per savaitę.

Kiek aš turiu būti išdirbus, kad gaučiau Motinystės pašalpą?

Motinystės pašalpa yra mokama moterims, dirbusioms 26 savaites paskutinių 66 savaičių iki gimdymo laikotarpyje.

Ka daryti, jei mano darbdavys atsisako mokėti dekretines išmokas?

Jei darbdavys atsisako mokėti dekretines išmokas, jis privalo išduoti SMP1 formą, nurodydamas, dėl kokių priežasčių negali mokėti. Tokiu atveju motinystės pašalpą išmoka valstybė.

Kada galiu išeiti motinystės atostogų?

Motinystės atostogų pagal įstatymą galima išeiti anksčiausiai 11 savaičių iki gimdymo.

Kiek laiko mokama Motinystės pašalpa?

Motinystės pašalpa yra mokama 39 savaites nuo motinystės atostogų pradžios.